NEW HOPE FOR ANIMALS | บ้านความหวังใหม่แก่สัตว์ที่ไร้บ้าน

เด็กที่บ้านความหวังใหม่ เราให้การดูแลน้องหมาที่ได้รับการช่วยเหลือ 270 ตัว น้องหมูที่ได้ช่วยมาอีก 1 ตัว

//เด็กที่บ้านความหวังใหม่ เราให้การดูแลน้องหมาที่ได้รับการช่วยเหลือ 270 ตัว น้องหมูที่ได้ช่วยมาอีก 1 ตัว

เด็กที่บ้านความหวังใหม่ เราให้การดูแลน้องหมาที่ได้รับการช่วยเหลือ 270 ตัว น้องหมูที่ได้ช่วยมาอีก 1 ตัว

เด็กที่บ้านความหวังใหม่ เราให้การดูแลน้องหมาที่ได้รับการช่วยเหลือ 270 ตัว น้องหมูที่ได้ช่วยมาอีก 1 ตัว เราจะทำการเปิดตัวเป็นทางการสิ้นปีนี้ค่ะ

2018-05-03T22:04:51+07:00 10 December 2017|Categories: ข่าวสาร|