NEW HOPE FOR ANIMALS | บ้านความหวังใหม่แก่สัตว์ที่ไร้บ้าน

เกี่ยวกับบ้านความหวังใหม่

/เกี่ยวกับบ้านความหวังใหม่
เกี่ยวกับบ้านความหวังใหม่ 2018-03-14T23:15:00+07:00

บ้านความหวังใหม่ของสัตว์ที่ไร้บ้านยินดีต้อนรับทุกท่านในการให้การรับอุปการะสุนัข การให้สปอนเซอร์ มาอาสาสมัครและร่วมบริจาค

เพื่อช่วยเหลือสุนัขในบ้านพักพิง ด้วยความขอบคุณจากใจของผู้ร่วมก่อตั้ง และสุนัขในการดูแล

ดิฉัน นางมาลี ทะวะดี ผู้ก่อตั้งบ้านความหวังใหม่ของสัตว์ที่ไร้บ้าน หลังจากที่ดิฉันได้ใช้เวลาหลายปีในต่างประเทศ และเมื่อได้กลับมาพำนักที่เมืองไทย ดิฉันได้เห็นสุนัขเป็นจำนวนมากที่ถูกทอดทิ้ง ไร้บ้าน และถูกทำร้ายจากมนุษย์ที่ใจร้ายตลอด ทำให้ดิฉันตั้งปณิธานว่าจะต้องช่วยเหลือสุนัขเห่านี้ให้มีชีวิตให้ดีขึ้น มีบ้านที่ปลอดภัย ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และความรัก โดยดิฉันได้เริ่มโครงการช่วยเหลือสุนัขที่ด้วยโอกาสมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ก่อนที่จะมาก่อตั้งบ้านความหวังใหม่ ที่ ต. ดอนเปา อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่ บ้านความหวังใหม่จะ ทำ การเปิดตัวเป็นทางการประมาณ กลางเดือน กุมภาพันธ์ 2018

Dogs at NewHopeForAnimals

ประการที่จุดการเริ่มต้นที่ทำให้ดิฉันให้การช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ กำเนิดจากการที่ครอบครัวได้ไปเที่ยวที่น้ำตกแม่สา และดิฉันได้เห็นสุนัขและลูกหมาเกือบ 30 ตัวอาศัยอยู่กับแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้น ได้กินอาหารบ้างจากร้านค้าที่ใจดี ดิฉันได้ถามถึงสุนัขเหล่านี้ว่ามีเจ้าของไหม และ ใครดูแล แม่ค้าจังได้เล่าถึงความลำบากและเสี่ยงต่อการถูกจำกัดของสุนัขเหล่านี้ และได้ขอความช่วยเหลือกับดิฉันเนื่องจากกลัวว่าพวกสุนัขเหล่านี้จะไม่ปลอดภัย ดิฉันจึงได้เริ่มให้การช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ พวกเขาจึงเป็นสุนัขกลุ่มแรกที่ดิฉันให้ความช่วยเหลือ

หลังจากนั้นดิฉันได้ติดต่อกับศูนย์ดูแลสุนัขแห่งหนึ่งซึ่งจำนวนสุนัขได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากสุนัขที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ดิฉันจึงได้เสนอให้ความช่วยเหลือโดยน้ำเอาสุนัขที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจังมาให้การดูแลที่บ้านเลี้ยงสุนัขของดิฉัน ดิฉันคิดว่าดิฉันมีเวลา ความรัก และสถานที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพวกเขาได้ หลังจากนั้นบ้านเลี้ยงสุนัขของดิฉันเริ่มเติบโตขึ้น 

เมื่อชาวบ้านได้รู้เรื่องบ้านเลี้ยงสุนัขของดิฉัน ก็มจะมาแจ้งเรื่องสุนัขที่ถูกทอดทิ้งและถูกทำร้ายที่ต้องการความช่วยเหลือ มีคนเอาสุนัขมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้าน ไม่นานเท่าไรจำนวนสุนัขในความดูแลของดิฉันที่เพิ่มมากขึ้นจากหลายกลุ่ม หลายๆที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาจากการถูกทำร้าย ไม่สบาย ลูกสุนัขที่แม่ตายหรือถูกทอดทิ้ง จนมากถึง 280 ตัวในปัจจุบัน ดิฉันจึงคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องหาสถานที่ๆกว้างขวางมากขึ้น เพื่อสุนัขจะได้ไม่อยู่อย่างแออัด จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดิฉันมาเริ่มก่อตั้ง บ้านความหวังใหม่