NEW HOPE FOR ANIMALS | บ้านความหวังใหม่แก่สัตว์ที่ไร้บ้าน
การบริจาค 2018-04-18T19:57:21+07:00

การรับบริจาค

เราหวังว่าจะได้รับเงินบริจาคจากท่านทั้งหลายที่มีความเมตตาแก่สุขัขที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือพวกเขาต่อไป เงินบริจาคของท่านทุกบาท จะเป็นค่าอาหาร การรักษาพยาบาล และการสร้างที่พักอาศัย เพื่อที่สุนัขเหล่านี้จะมีอาหารและการดูแลที่ดี บ้านความหวังใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือสุนัขด้อยโอกาสพวกนี้

ท่านสามารถบริจาคช่วยเราได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ช้างเผือก

ชื่อบัญชี นส. มาลี ทะวะดี

บัญชีเลขที่ 390 4 600248

พร้อมเพย์ 094 749 3883